Israeli and Palestinian Flags

 

Veelgestelde vragen

 

1)Q.Krijg ik een naam uitleg van de Israelische-Palestijnse Confederatie?
 
De Israelische-Palestijnse Confederatie is in wezen een derde regering voor zowel Israelische als Palestijnse volkeren samen.Een Bonds staat ontbind niet de Israelische-Palestijnse regeringen. De Israelische en Palestijnse regering blijft de regeringen van Israelische en Palestijnse volkeren en instellingen zullen blijven onderworpen aan de recht stelsels en wetten van hun respectieve regeringen. De Bonds staat is echter een onafhankelijke derde regering,die beide volkeren van Palestina en Israel samen vertegenwoordigt.

Op grond van de Israelische-Palestijnse Confederatie zullen er 300 parlements leden namens 300 districten van het gehele grond gebied Israel,Westelijke Jordaan Oever en Gaza zijn.

Om de vertegenwoordiger van de 300 wetgevingen optestellen zullen ze 55% eisen van de Israelische en 55% van de Palestijnse parlemets leden ''ja'' voor de zelfde wetgeving stemmen.

De afzonderlijke Israelische en Palestijnse regeringen zullen bevoegd worden over de vetorecht voor de rechtgeving.Als de regeringen de wetgeving vetorecht,zal het recht niet worden maar als zij het vetorecht niet in de wetgeving opnemen zal het recht worden.

Wij stellen voor het gehele grondwet te lezen die beschikbaar is op deze website.


2)Q.Wie komt in aanmerking voor de Israelische-Palestijnse Confederatie te stemmen?

Volgens de Israelische-Palestijnse Confederatie grondwet,moeten de verkieziengen plaats vinden binnen de staat Israel en Palestina.Om in aan merking te komen om te stemmen,moet een burger van Israel of Palestina de leeftijd van 18 jaar hebben.De kiezer moet een inwoner zijn van Israel of Palestina op de tijdstip van de verkiezingen,en moet fysiek in Israel of Palestina zijn wanneer hij,zij moet stemmen.


3)Q.Wat is de geografische locatie van de Israelische-Palestijnse Confederatie?

De geografische locatie van de Bonds staat is de hele staat Israel(met Golanhoogten inbegrepen)de Westelijke Jordaan oever met de Gazastrook.Deze gebieden worden genoemd in het grondwet als Israel en Palestina.


4)Q.Wie is in staat verkozen te worden voor de Parlement van de Israelische-Palestijnse Confederatie?

Om verkozen te worden tot parlements lid moet men tenminste 21 jaar of ouder zijn,en burger van Israel of Palestina zijn. tenminste 180 dagen voor de verkiezingen moet een burger van het district een bod voor kanditatuur hebben ingediend.


5)Q.Wie is in staat verkozen te worden tot Voorzitter of Vice voorzitter van de Israelische-Palestijnse Confederatie?

De Voorzitter en de Vice- president moeten burgers zijn van Israel-Palestina en ten minste 35 jaar oud zijn. De voorzitter moet 2 jaar dienen en erna met de Vice-president 2 jaar meedraaien. Als de voorzitter een Palestijnse burger is moet de Vice-president een Israëlische burger zijn. De persoon die de meeste stemmen krijgt zal als de eerste als voorzitter zijn. De persoon die op het één na grootste aantal stemmen ontvangt , die van een ander burgerschap dan van de Voorzitter word de Vice-president. De Vice voorzitter moet ten minste 180 dagen voor de verkiezingen een inwoner van Israël of Palestina zijn.


6)Q.Wat gebeurt er als de Israelische of Palestijnse regeringen bezwaar hebben tegen de verkiezingen?

De Israelische-Palestijnse Confederatie is een onafhankelijke etniteit.Het is niet uitsluitend Israelisch of Palestijns. Het is de derde regering gemaakt vanuit Israelis en Palestijnen.Wij zijn geen vervanging van Palestijnse-Israelische regeringen en ook niet van plan.Wij zijn van mening dat onze politieke macht afhankelijk van lokale en internationale steun van de bevolking zal zijn. Als wij in staat komen tot de deelname en stemmen van zowel Israelis-Palestijnen en internationale steun te krijgen,kunnen we de wetgeving van belangrijke aard opstellen. Wij zijn van mening dat de Israelische-Palestijnse regeringen de grote dienst en mogelijkheden dat wij kunnen bieden aan hun burgers zullen in zien,en onze regeringen ons uiteindelijk zullen steunen.


7)Q Wat gebeurt er als de Israelische en Palestijnse regering de resultaten negeert?

De Israelische en Palestijnse regering zal de resultaten niet kunnen negeren als we aanzienlijke steun van de bevolking hebben. Als wij de steun van Israeli's en palestijnen en daarbij de internationale gemeenschap kunnen krijgen,zullen de regeringen serieus de opties moeten onderzoeken die wij bieden. Eén van de vragen die gesteld zal worden is''Wat is uw standpunt over de Israelische-Palestijnse confederatie regering die nu word gemaakt''.Een verantwoordelijk bestuur is niet mogelijk,in goed geweten,De oplossing van de Israelische-Palestijnse confederatie negeren,en tegelijkertijd beweren dat zij geen steen onaangeroerd hebben gelaten in hun streven naar vrede.


8)Q.Hoe voorkomen wij fraude bij de verkiezingen?

Wij hebben niet het voornemen mensen te beinvloeden met één of andere resultaten. Sommige mensen zouden de verkiezingen willen tegen houden. We hebben meerdere lagen van de veiligheid om één of andere kwaad of hacken te voorkomen,en onze kiezers veilig te stellen. We gebruiken verschillende methoden zoals adressen en telefoon gesprekken en persoonlijke inspecties om er voor te zorgen dat de mensen die als kanditaten en kiezers registreren ons legitieme informatie verschaffen. Het idee van online stemmen is goedgekeurd door vele landen en staten,als mede multinationale ondernemingen in de hele wereld.Zelfs conventionele stemmen zijn niet 100% veilig.Wij zijn ervan overtuigd dat ons systeem zo veilig zal zijn,en wellicht veiliger is dan conventionele stemmen.


9)Q.Worden er hetzelfde aantal leden van de Israelische en Palestijnse parlement?

Het totale aantal verwachte Palestijnse gebieden en leden van het Parlement voor de verkiezingen van 12 december 2012 zullen ongeveer 107,op basis van de Palestijnse bevolking van ongeveer 4 miljoen mensen.Het totale aantal Israelische districten en parlements leden zullen ongeveer 193,op basis van de benaderende populatie van 7,5 miljoen Israeli's. Wij hebben de nummers van de Israelische-Palestijnse statistieken bureaus gebruikt. Deze getallen veranderen als er een proportionele verandering van de bevolking is. Het is echter belangrijk te begrijpen dat het totale aantal Palestijnse-Israelische districten die de wetgeving aan neemt,niet materieel is.Wat belangrijk is om te weten om de wetgeving aan tenemen 55% van de Israelische en 55% van de Palestijnse Parlements leden "ja" moet stemmen.Zelfs als de Israeliérs meer vertegenwoordigers hebben geen wetgeving kunnen toestemmen zonder de 55% van de Palestijnse leden op de hoogte te stellen.Het aantal Palestijnse-Israelische vertegenwoordigers kan in de toekomst veranderen afhankelijk van de totale bevolking.


10)Q.Waar zullen de parlements leden elkaar ontmoeten,en hoe zullen ze de stemmen en de wetgeving bespreken?
In de eerste instantie,het Parlement en de hele Bonds staat zullen besprekingen voldoen via het internet.Wij zijn van mening dat de leden van het Parlement zo niet geconfronteerd word met reis en timing beperkingen.Toevoeging,de discussie en stemming zal volledig transparent zijn.De hele wereld kan zo de discussie volgen en zien hoe elk parlements lid gestemd heeft.


11)Q.Krijgen de leden van het Parlement en de Bonds staat compensatie?

In eerste instantie krijgen parlements leden en de Bonds staat geen vergoeding.Maar mocht de Bonds staat genoeg fonds hebben dan mogen de parlement leden kiezen om te stemmen in voordeel van de leden en de compensatie betalen.


12)V.Zou een Israéli voor een Palestijn kunnen stemmen?Of een Palestijn voor enn Israéli?

De verkiezing is gebaseerd op districten.Iedere persoon kan voor iedere kandidaat stemmen in zijn/haar district ongeacht de nationaliteit van de kandidaat of kiezer.


13)Q.Wat gebeurt er als een wijk zowel Israelische als Palestijnse burgers heeft?

Een persoon kan voor iedere kandidaat stemmen in zijn/haar district ongeacht de nationaliteit.


14)Q.Kunnen Israéli's en Palestijnen die zich buiten Israel/Palestina bevinden stemmen?

Neen.Om te kunnen stemmen moet een persoon een burger van Palestina/Israel zijn,en sedert 6 maanden een inwoner van de één van de districten zijn.


15).Kan een persoon kandidaat zijn voor Voorzitter en Parlement op de zelfde moment?

Ja,maar als hij gekozen is voor het Parlement en voor Voorzitter of Vice-president,zal hij een keuze moeten maken.Hij kan niet in het Parlement en als Voorzitter of Vice-president tegelijkertijd dienen.


16)Q.Waarom zou een Bonds staat slagen in vrede te maken,Wanneer Het bij een Israelische en Palestijnse regering niet het geval was?

Huidige aanpak is dat de Israëlische en Palestijnse regeringen met elkaar omgaan als tegenstanders. IPC benadering – wij zijn samen een onafhankelijke regering voor zowel de Palestijnen en Israëliërs. We moeten problemen oplossen op een manier die voor beide aanvaardbaar zijn. Een deel van hun huidige tijds benadering - van de Israëlische en Palestijnse regeringen wijden zich aan de kwestie van de vrede te behandelen. IPC benadering - de regering zal 100 % van haar tijd omgaan met de kwestie van de vrede. Huidige benadering – zowel de Israëlische en Palestijnse regeringen hebben dubbele en soms tegenstrijdige taken. Vele malen moeten regeringen die concessies doen aan hun kiezers die eisen dat hun regering zullen "harde" naar de andere zijde, waardoor het moeilijk voor die regeringen om te werken aan vrede en tegelijkertijd "harder" tegen elkaar worden IPC benadering - IPC kiezers zijn Palestijnen en Israëliërs die alleen één ding eisen: vrede. Wij hebben geen dubbele of conflicterende taken. Huidige benadering - veel tijd, de onderhandelingen van de Israëlische en Palestijnse regering zijn in éénzelf een katalysator voor geweld. Geweld wordt vaak gebruikt als een middel om te laten ontsporen van de onderhandelingen of overeenkomsten tussen de regeringen. Aanpak van IPC - IPC wetgevende zittingen zal plaats vinden tussen 300 parlements leden dagelijks. De vergaderingen en de stemming zal voornamelijk worden incrementele en nietszeggend. Naar alle waarschijnlijkheid, ze zullen niet ultieme kwesties behandelen in één keer en daarom niet inspanningen om te laten ontsporen hen zal aantrekken. De ultieme vraag stukken worden op een incrementele wijze opgelost.


17)Q.hoe kan de Israëlische-Palestijnse confederatie moeilijke kwesties zoals de bezetting, Jeruzalem, vluchtelingen en terreur oplossen?

Wij weten niet hoe het Parlement van de confederatie zal kiezen om deze kwesties aan te pakken. Wat wij weten, is dat de Bonds staat bepaalde hulp programma's die nooit beschikbaar voor de Israëlische of Palestijnse regeringen zullen zijn hebben. Deze hulp programma's verbeteren de mogelijkheid dat indirecte productie kosten zullen kunnen aanpakken om deze kwesties en problemen op te lossen.
1) Objectiviteit - omdat de IPC is een onafhankelijke regering voor de Palestijnen en Israëli's samen, is ontworpen om op te lossen problemen op een wijze die is gunstig voor beide volkeren en niet alleen aan de kant. Hun ideeën voor oplossingen moet als zodanig voor beide partijen aanvaardbaar zijn.
2) Duurzaamheid - IPC is exclusief ontworpen om te onderhandelen en een akkoord tussen de parlements leden. Indirecte productie kosten heeft nergens anders dan dagelijks te bespreken van deze kwesties en problemen oplossen met vreedzame middelen. Het hele doel van indirecte productie kosten is vrede te sluiten.
3) Flexibiliteit - omdat IPC is een onafhankelijke regering voor zowel de Palestijnen en Israëli's samen is, maar heeft meer flexibiliteit te suggereren innovatieve of gedeeltelijke oplossingen, die niet zijn voorgesteld door de afzonderlijke Palestijnse of Israëlische regeringen.
4) Toegankelijkheid - omdat IPC wordt gemaakt van de Palestijnen en Israëliërs samen, maar meer toegang tot de regeringen en de mensen die nu worden ontzegd aan één zijde of de andere of beide..


18)Q. Als ik ze niet vertrouw, hoe kan ik dan in dezelfde regering met hen zijn?

De regering van de Bonds staat wordt gemaakt op zodanige wijze dat de samenwerking tussen beide partijen van essentieel belang is. Wij hebben meerdere lagen van checks and balances gemaakt zodat de ene kant is niet in staat te profiteren van de andere. Dit systeem van de regering vereist de samenwerking van beide partijen. Zonder samenwerking, wordt er niets gedaan. Bijvoorbeeld wat de wetgeving aanneemt, moet u ten minste 55 % van de Palestijnse en ten minste 55 % van het Israëlische Parlement leden over dezelfde wetgeving "ja" stemmen. Als beide zijden is het niet eens met de wetgeving zijn,kan het niet doorgaan. Vervolgens kunnen de Israëlische en Palestijnse staats hoofden en het Parlement een kans om het vetorecht van de wetgeving. Moet een van hen vetorecht de wetgeving, kan niet het doorgeven. Er zijn vele andere voorbeelden die we te laten zien hebben hoe onze grond wet de controles bevordert en saldo kunnen noemen. Lees onze gehele grond wet. U zult beseffen dat het zeer gevoelig is voor de kwestie van gelijkheid en samenwerking.


19)Q. Is het eerlijk voor mensen buiten het gebied een Bonds staat voor te schrijven?

In de loop der geschiedenis en tot op heden hebben personen, regeringen en andere entiteiten in de hele wereld de gebeurtenissen in deze regio proberen te beïnvloeden. De oprichting van de staat Israël ontstond in feite buiten de regio. De Israëlische Palestijnse conflict is gegroeid tot mondiale proporties. Mensen overal ter wereld ondervinden problemen door dit conflict. Dit conflict wordt besproken en op dagelijks in de media wereldwijd wordt geschreven. Israëliërs en Palestijnen overal ter wereld zijn verspreid en sterke emotionele, politieke en economische banden hebben in de regio. Regeringen en wereld wijde particulieren zijn voortdurend aan het lobbyen met hun regeringen om te kunnen besluiten op het gebied van invloed. De Israëlische en Palestijnse regering niet tientallen jaren aan het falen een resolutie te bereiken en hebben het in veel gevallen de situatie nog erger gemaakt. Onze organisatie bestaat uit Palestijnen, Israëli's en de mensen van andere achtergronden en religies. Wij zijn van mening dat soms een eerlijke en redelijke benadering van het conflict is beter is dan als gezien van buitenaf. De Israëli's en Palestijnen zijn hun in het conflict en vaak is het moeilijk de zaken objectief te zien. Wij zijn trots om een mechanisme optestellen om te helpen bij het oplossen van het conflict.

20)Q.Wie wordt beschouwd als een Palestijnse burger?
Een burger van Palestina is een persoon die onder de Palestijnse staat wordt herkend als een burger van Palestina.


21)Q.Wie wordt beschouwd als een Israëlische burger?

Een burger van Israël is een persoon die onder de Israëlische staat wordt herkend als een burger van Israël.


22)Q Kan de grond wet worden gewijzigd?

Ja. het Israëlische, Palestijnse confederatie Parlement kan de grond wet, wijzigen, mits de voorgestelde wijziging wordt doorgegeven door de stemming van de Palestijnse en Israëlische leden, zoals hieronder beschreven.


23)Q. Wat kan ik doen om te helpen?

Als u een inwoner van een district bent en een burger van Israël of het Palestina bent, kunt u registreren om te stemmen en u kan registreren om voor het Parlement lid of de Voorzitter gekozen te worden. Als u zich buiten Israël of Palestina bevind, kunt u degenen die in Israël of Palestina weet te wonen aanmoedigen zich te registreren om te stemmen.en mee te doen voor het Parlement of voorzitterschap. Laat u educeren over het onderwerp. Al onze materiaal te is te lezen. Wij zijn van mening dat hoe meer u leest, meer het idee van een confederatie aantrekkelijk wordt. Ongeacht waar u woont, moeten we financiële steun hebben. U kunt uw bijdrage on line maken. Ga naar onze pagina"bijdrage" en maak geschiedenis mogelijk.

Translation made available by:
Rafaeli Deborah.
Email: deborahrafaeli@yahoo.com

The election will take place on December 12, 2012.

 
Sign up for our Email Newsletter
Sign up for our Email Newsletter Powered by MailChimp