Israeli and Palestinian Flags

 

Sıkça sorulan sorular

 

S1. Israil ve Filistin Konfederasyonu nedir, kısaca bir bilgi alabilir miyim?

Özünde Israil ve Filistin Konfederasyonu, Israil ve Filistin halklarının müşterek oluşturduğu üçüncü bir hükümettir. Bir konfederasyon Israil ve Filistin hükümetlerini ortadan kaldırmıyor. Israil ve Filistin hükümetleri yine Israil ve Filistin halklarının hükümetleri olarak kalacak. Israil ve Filistin halkları ve kurumları kendi hükümetlerinin yargı ve kanunlarına tabi olmaya devam edecek. Ancak konfederasyon bağımsız olarak, Israil ve Filistin halklarının her ikisini de temsil eden ücüncü bir hükümet olacaktır.

Israil Filistin Konfederasyonu bünyesinde Israil bölgesinin tümünün, Batı Şeria’nın ve Gazze’nin, yani toplam 300 bölgenin tamamını temsil eden 300 parlamento üyesi olacaktır.

300 temsilcinin bir kanun yasası çıkarabilmeleri icin, her iki tarafın da %55’er “evet” oyu, yani hem Israil’li parlamento üyelerinin %55’inin, hem Filistin’li parlamento üyelerinin de %55’inin aynı kanun icin “evet“ oyu vermiş olmaları gerekecektir.

Israil ve Filistin hükümetlerinin her ikisi de birbirinden bağımsız olarak kanun üzerinde veto hakkına sahip olacaklardır. Bu hükümetler bir kanun yasasını veto ederlerse, bu yasa kabul görmeyecektir. Ancak veto kullanmakta başarısız olurlar ise bu kanun yasası kabul edilecektir.

Web sitesinde mevcut olan tüm anayasayı okumanızı öneririz.S2. Israil Filistin Konfederasyonu için kimler oy kullanma hakkına sahiptir?

Israil ve Filistin Konfederasyonu anayasasına göre; seçimler Israil ve Filistin devleti içinde gerçekleşecektir. Oy kullanma hakkına sahip olmak için bir şahısın Filistin veya Israil vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Seçmen seçim zamanında Israil veya Filistin'de ikamet ediyor olmalıdır ve oy kullanırken de fiziksel olarak Israil yada Filistin'de olması gerekmektedir.S3. Israil Filistin Konfederasyonu’nun coğrafi konumu nerededir?

Israil Filistin Konfederasyonu’nun coğrafi konumu tüm Israil (Golan Tepeleri dahil olmak üzere), Batı Şeria ve Gazze Şeridi’dir. Bu bölgeler Anayasa’da Israil ve Filistin olarak belirlenmişlerdir.S4. Israil Filistin Konfederasyonu Parlamentosu’na kimler seçilebilir?

Parlamento üyesi olarak seçilmek isteyen kişilerin en az 21 yaşında, Israil veya Filistin vatandaşı olması ve seçimlerin en az 180 gün öncesinden itibaren adaylığını koyduğu bölgede ikamet ediyor olması gerekmektedir.S5. Israil Filistin Konfederasyonu’nda kimler başkan veya başkan yardımcısı olarak seçilebilir?

Başkan veya başkan yardımcısı Israil veya Filistin vatandaşı ve en az 35 yaşında olmalıdır. Başkan 2 yıl hizmet verir ve 2 yıl sonra başkan yardımcısı ile yer değiştirir. Eğer başkan Filistin vatandaşı ise başkan yardımcısı Israil vatandaşı olmalıdır. En fazla oyu alan şahıs hizmet verecek ilk başkan olacaktır. Ikinci en fazla oy sayısına sahip olan ve başkandan farklı bir vatandaşlığa sahip olan şahıs başkan yardımcısı olacaktır. Başkan da başkan yardımcısı da, seçimlerin en az 180 gün öncesinden itibaren Israil veya Filistin'de ikamet ediyor olmalıdırlar.S6. Israil veya Filistin hükümetleri seçimlere karşı çıkarlarsa ne olur?

Israil Filistin Konfederasyonu bağımsız bir olumşumdur. Özellikle Israil’e veya Filistin’e ait değildir. Israil’liler ve Filistin’lilerce müşterek olusturulmuş üçüncü bir hükümettir. Filistin veya Israil hükümetlerinin yerini almak veya yerine geçmek niyetinde değiliz.

Politik gücümüzün halkın yerel ve uluslararası desteğine dayandığına inanıyoruz.

Israil’lilerin de Filistin’lilerin de oy kullanmasını ve katılımını sağlayabilir, ve uluslararası destek alabilirsek, önemli yasalar çıkarabilmemiz mümkün olacaktır. Israil ve Filistin hükümetlerinin, halklarına sağlayabileceğimiz büyük hizmeti ve fırsatı anlayabileceklerini ve belki de bizim hükümetimizi destekleyeceklerini umuyoruz.S7. Israil ve Filistin hükümetleri sonuçları gözardı ederlerse ne olur?

Büyük bir halk desteği alabilirsek Israil ve Filistin hükümetlerinin sonuçları gözardı etmeleri mümkün olmayacaktır. Bu olayda Filistin’lilerden, Israil’lilerden ve uluslararası topluluklardan destek almaktayız; bu hükümetlerin sunduğumuz seçenekleri ciddi bir şekilde incelemeleri gerekecektir.

Onlara sorulacak olan sorulardan biri şudur: “Sizin şu an kurulmakta olan Israil Filistin Konfederasyonu’ndaki rolünüz ne olacaktır?“. Sorumluluk sahibi ve sağlıklı bir vicdana sahip bir hükümetin Israil Filistin Konfederasyonu cözümünü hem gözardı edip, hem aynı zamanda barışın sağlanması için her yolu denediklerini söylemesi doğal olarak mantık dışı görünecektir.S8. Seçimlerde hile yapılmasının nasıl önüne geçeceksiniz?

Seçimlerde çok fazla insanın sonuçlara herhangi bir şekilde tesir etmek istediğini zannetmiyoruz.

Bazı insanlar seçimleri tamamen engellemek isteyebilirler. ‘Hackleme’yi ve diğer kötü niyetli davranışları engelleme amaçlı birçok alternatif güvenlik birimi oluşturduk.

Aday veya seçmen olarak kayıt olan insanların bize geçerli kimlik bilgilerini sunabilmeleri icin e-posta, telefon görüşmeleri ve kişisel denetimler gibi bir çok çeşitli yöntemler kullanıyoruz

Online oylama fikri bir çok ülke ve devletlerin yanı sıra dünyada çokuluslu şirketler tarafından da kabul edildi. Geleneksel oylama biçimi bile 100% güvenli değildir. Bizim sistemimizin geleneksel oylama kadar, hatta muhtemelen daha güvenli olacağından son derece eminiz.S9. Israil’li ve Filistin’li meclis üyelerinin sayıları eşit mi olacak?

Filistin’in yaklaşık 4 milyonluk nüfusuna dayanılarak 12 Aralık 2012 seçimleri için öngörülen Filistin ilçe ve meclis üyesi sayısı aşağı yukarı 107 olarak belirlenmiştir. Israil’in yaklaşık 7,5 milyonluk nüfusuna dayanılarak Israil’in ilçe ve meclis tamsayısı yaklaşık olarak 193 olacaktır.

Filistin ve Israil istatistik büroları tarafından sunulan rakamlar kullanılmıştır. Bu rakamların, orantısal olarak nüfus sayısında bir değişim olması durumunda azçok degişebilmesi mümkündür.

Ancak önemli olan, bir yasanın kabulü icin, Israil ve Filistin ilçelerinin toplam sayısının önemsiz olduğunu anlamaktır. Önemli olan, bir yasanın kabul edilmesi için hem Filistin’li meclis üyelerinin %55’inin, hem Israil’li meclis üyelerinin %55’inin “evet“ oyu vermiş olmaları gerektiğini, ve Israil’lilerin -temsilci sayısı daha fazla olsa bile-; bir yasayı Filistin’li meclis üyelerinin %55’inin rızası olmadan kabul ettiremeyeceklerini bilmektir. Filistin ve Israil temsilcilerinin sayısı her iki taraf için de toplam nüfus artışına bağlı olarak gelecekte değişbilir.S10. Meclis üyeleri nerede bir araya gelecek, nasıl oy kullanacak ve yasaları nasıl tartışacaklar?

Başlangıçta parlamento ve tüm konfederasyon internet üzerinden görüşüp bir araya gelecek. Internetin, meclis üyelerinin karşılaşabileceği olası herhangi bir seyahat engelinin ve zamanlamada kısıtlanmanın da üstesinden gelmede büyük bir avantaj olacağına inanıyoruz. Ayrıca tartışma ve oylama tamamen şeffaf olacaktır. Bütün dünyanın, tartışmaları ve her bir meclis üyesinin nasıl oy verdiğini görmesi mümkün olacaktır.S11. Meclis ve Konfederasyon üyeleri bir maaş alacaklar mı?

Baslangıçta tüm Meclis ve Konfederasyon üyeleri hicbir maaş almayacaklar. Ancak Konfederasyon’un üyelerin ihtiyaç ve giderlerini karşılayabilmesi icin yeterli para toplanmasını sağlamak amacıyla, meclis üyeleri oylarını Konfederasyon üyelerinin maaş alabilmeleri yönünde kullanabilirler.S12. Bir Israil’linin bir Filistin’li leyhine oy kullanması veya aynı şekilde bir Filistin’linin bir Israil’li leyhine oy kullanması mümkün olacak mı?

Seçim bölgelere dayanmaktadır. Bir kişi kendi bölgesinden herhangi bir adayın leyhinde, hangi tarafın vatandaşı olduğunun bir önemi olmadan, oy kullanabilir.S13. Bir bölgede her iki tarafın da vatandaşı varsa ne olacak?

Bir kişi kendi bölgesinden herhangi bir aday leyhinde, adayın ve seçmenin hangi tarafın vatandaşı olduğunun bir önemi olmadan, oy kullanabilir.S14. Israil ve Filistin dışında ikamet eden Israil’liler ve Filistin’liler oy kullanabilir mi?

Hayır. Bir kişi oy kullanabilmek için Filistin veya Israil vatandaşı olmalı ve en az 6 aydır o bölgenin bir oturanı olmalı.S15. Bir kişi, hem Başkanlığa hem Meclis üyeliğine aynı anda aday olabilir mi?

Evet, ancak hem Meclis Üyeliği’ne hem Başkanlığa/Başkan Yardımcılığı’na seçildiği taktirde bu görevlerden yalnızca birini seçmek zorundadır. Aynı anda hem Meclis Üyesi, hem Başkan/Baskan Yardımcısı olarak hizmet veremez.S16. Konfederasyonun barışı sağlama olasılığı neden Israil ve Filistin hükümetlerininkinden daha yüksektir?

Güncel yaklaşım – Israil ve Filistin hükümetleri birbirlerine düşmanca yaklaşıyorlar.

IFK yaklaşımı – Biz hem Israil’lilerden hem Filistin’lilerden müşekkil, müşterek oluşturulmuş, bağımsız bir hükümetiz. Iki taraf için de sorunları kabul edilir şekilde çözebiliriz.

Güncel yaklaşım – Israil ve Filistin hükümetleri zamanlarının yalnızca bir kısmını barış konusuna ayırıyorlar.

IFK yaklaşımı – IFK hükümeti zamanının %100’ünü barış konusuna adayacaktır.

Güncel yaklaşım – Israil ve Filistin hükümetlerinin her ikisinin de cift yönlü ve bazen birbiriyle çelişen görevleri var. Çoğu zaman bu hükümetler, hükümetlerinin diğer tarafa “sert“ olmasını talep eden bileşenlerini yatıştırmak zorunda; bu da hükümetlerin diğer tarafla barış için çalışmayı ve aynı zamanda “sert“ olmayı zorlaştırıyor.

IFK yaklaşımı – IFK bileşenleri, sadece tek bir şeyi talep eden Israil’liler ve Filistin’lilerdir : Barış. Iki farklı veya birbiriyle çelişen görevlerimiz yoktur.

Güncel yaklaşım – Çoğu zaman Israil ve Filistin hükümetlerinin müzakereleri şiddet için bir katalizatördür. Şiddet sık sık hükümetler arasında müzakereleri ve anlaşmaları iptal ettirmek icin kullanılan bir araçtır.

IFK yaklaşımı – IFK yasama oturumları 300 meclis üyesi arasında günlük olarak gerçeklestirilecektir. Toplantılar ve seçimler temel anlamda günden güne kabul görecek ve olağan kabul edilecektir. Her halukarda, bütün temel mevzular aynı anda görüşülmeyecektir, böylelikle de çalışma eforunu kötü yönde etkileyecek bir karmaşa önlenmiş olacaktır. Temel mevzular günden güne artan bir şekilde çözülecektir.S17. Israil Filistin Konfederasyonu işgal, Kudüs, mülteciler ve terör gibi zor soruları nasıl çözebilir?

Konfederasyon Meclisi’nin bu mevzuları nasıl ele almayı seçeceğini bilmiyoruz. Bildiğimiz şey, Konfederasyon’un, ne Israil ne de Filistin Meclisinin sahip olamadığı bazı araçları olacağı. Bu araçlar IFK'nın bu mevzularla mücadele etmesini ve çözme olasılığını arttıracaktır.

1. Tarafsızlık – IFK, Filistin’liler ve Israil’liler için bağımsız bir hükümet olduğundan, sadece bir taraf için değil, bu mevzuları her iki halk için de yararlı bir şekilde cözmek için tasarlanmıştır. Bu nedenle çözüm için fikirler her iki taraf için de kabul edilebilir olmalı.

2. Sürdürülebilirlik – IFK özellikle müzakereler yapabilmek ve meclis üyeleri arasında anlaşma sağlayabilmek icin tasarlanmıştır. IFK'nın bu mevzuları günlük olarak tartışıp barışçıl yöntemlerle çözmek dışında bir amacı yoktur. IFK'nın bütün amacı barışı sağlamaktır.

3. Esneklik – IFK hem Filistin hem de Israil için bir arada bağımsız bir hükümet olduğu için, Israil veya Filistin’in ayrı hükümetlerinin öneremediği, yenilikçi veya kısmi çözümler önermekte daha fazla esnekliğe sahiptir.

4. Erişilebilirlik – IFK Israil’liler ve Filistin’lilerce müşterek oluşturulduğu için, şu an bir tarafı ya da diğer tarafı ya da her ikisini de inkar eden/yalanlayan hükümetlere ve insanlara erişimi daha kolay olacaktır.S18. Onlara güvenmediğim halde nasıl onlarla aynı hükümette olabilirim?

Konfederasyon Hükümeti, her iki tarafın da işbirliğini zorunlu kılan bir yapıda oluşturulmuştur. Tarafların birbirlerini istismar olasılıklarının önüne geçmek amacıyla, denetim ve denge mekanizmalarını çok yönlü ele alarak oluşturduk. Bu yönetim sistemi, her iki tarafın da işbirliğini gerektirmektedir. İşbirliği olmadan hiç birşey yapılamaz. Örneğin bir yasanın geçmesi için her iki tarafın da bu yasaya %55'er "Evet" oyu vermesi gerekmektedir. Taraflardan herhangi birinin yasaya onay vermemesi durumunda, yasa kabul edilmeyecektir. Daha sonra Israil'li ve Filistin'li liderlere ve meclislerine bu yasayı veto etme olanağı tanıyorsunuz. Bunlardan herhangi birinin yasayı veto etmesi durumunda, yasa kabul edilmeyecektir. Anayasamızın denetim ve dengelere ne kadar önem verdiğine dair daha birçok örnek sıralayabiliriz. Lüften anayasamızın tamamını okuyunuz. Eşitlik ve işbirliği konusunda ne kadar hassasiyet gösterdiğimizi göreceksiniz.S19. Bölge dışında bulunan insanların bir konfederasyonu yönetmesi adil midir?

Tarih boyunca bugüne kadar halklar ve hükümetler ve dünya çapında başka kişiler bu bölge üzerinde etkide bulunmuşlardır. Gerçek şu ki, Israil Devleti'nin oluşturulması da bu bölgenin dışından tasarlanmıştır. İsrail Filistin sorunu tüm dünyayı ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. Bu sorun dünya çapında tüm insanlığı etki altına almıştır. Bu sorun tüm dünya medya ve basınında her gün yazılan ve tartışılan bir konu haline gelmiştir. İsrail'liler ve Filistin'liler tüm dünyaya dağılmış ve bölgeyle ciddi anlamda manevi, siyasi ve ekonomik bağları bulunmaktadır. Dünya çapında hükümetlerce de, bireysel çapta ferdi çaba gösteren kişilerce de bölgeye tesir etmesi için yönetimlerle sürekli biçimde lobileşmeler ve görüşmeler sözkonusudur. İsrail ve Filistin hükümetleri yıllardır çözüm bulmakta başarısız olmuş hatta bir çok kez durumu daha da kötüleştirmişlerdir. Organizasyonumuz Filistin'liler, İsrail'liler ve başka etnik ve dini altyapıdan gelen insanlardan oluşmaktadır. Bazı durumlarda soruna adil ve mantıklı bir yaklaşımın dışardan bakıldığında daha iyi sonuç verdiğine inanıyoruz. İsrail'lilerin ve Filistin'lilerin sorunun içinde bulunmaları çoğu zaman olaylara objektif bakabilmelerine engel oluştırıyor. Sorunu çözebilmeye yardımı olacak bir mekanizmayı önermekten gurur duyuyoruz.S20. Kimler bir Filistin vatandaşı olarak kabul edilir?

Filistin vatandaşı, Filistin yasalarına göre Filistin vatandaşı olarak tanınan bir kişidir.S21. Kimler bir Israil vatandaşı olarak kabul edilir?

Israil vatandaşı, Israil yasalarına göre Israil vatandaşı olarak tanınan bir kişidir.S22. Anayasa değiştirilebilir mi?

Evet, eğer önerilen değişiklik, aşağıda açıklandığı gibi, Filistin’li ve Israil’li üyelerin oyunu alırsa Israil Filistin Konfederasyonu Meclisi Anayasa’yı değiştirebilir.S23. Yardım etmek için ne yapabilirim?

Eğer bu bölgenin bir oturanı ve Israil veya Filistin vatandaşıysanız, oy kullanmak için veya meclis üyesi ya da başkan adayı olarak kayıt olabilirsiniz.

Eğer Israil veya Filistin dışında yaşıyorsanız, Israil veya Filistin içerisindeki tanıdıklarınızı oy kullanmaya veya meclis üyesi ya da başkan adayı olmaya teşvik edebilirsiniz. Konu hakkında bilgi edinin. Tüm maddelerimizi okuyun. Ne kadar çok okursanız Konfederasyon fikrinin de size o kadar cazip geleceğine inanıyoruz.

Nerede ikamet ederseniz ediniz, maddi desteğinize ihtiyaç duymaktayız. Maddi katkılarınızı online yoldan yapabilirsiniz. Lütfen 'Bağış’ sayfasına gidiniz ve tarih yazmamıza yardımcı olunuz.

Translation made available by:
'Kırmızı' Nazmi Akyıldız & Cansu Kara, Istanbul
Email: kna1971@gmail.com

The election will take place on December 12, 2012

 
Sign up for our Email Newsletter
Sign up for our Email Newsletter Powered by MailChimp